Title
Tartalomhoz ugrás

Magyarok Világszövetsége MVSZ


ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK

A Bázelben megtartott közgyűlés egyhangú igennel örökös tiszteletbeli elnökké választotta
Böröcz Józsefet


   

Felber Zoltán – Bázel, elnök

Budapesten születtem 1945. február 23-án.
Iskolai tanulmányaimat is itt végeztem és matematikusi diplomát szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
1972-ben emigráltam Svájcba, ahol 32 évet dolgoztam egy bázeli gyógyszergyár alkalmazásában, mint programozó matematikus.
2004 óta önállóként dolgozom Oracle adatkezelő-rendszerek távfelügyeletén.
1965 óta vagyok nős és magyar feleségemmel két gyermekünk van.
Lányunk és fiunk nevelésénél Svájcban fontos volt, hogy gyermekeink
a magyar anyanyelvet elsajátítsák, és magyar gyökereket kapjanak.
Ezért svájci letelepedésünket követően rövid időn belül csatlakoztunk a bázeli magyar közösségekhez
(Magyar Iskola, Katolikus Misszió), ahol közmunkát is végeztünk.
A svájci állampolgárság 1986-os megszerzése óta rendszeresen utazunk Magyarországra.
2007-ben kerültünk kapcsolatba az MVSZ budapesti szervezetével, ahol hamarosan tagságot is szereztünk feleségemmel együtt.
2008 óta tisztségviselők vagyunk az MVSZ-ben és tagjai a Svájci Országos Tanácsnak.
A Svájcban élő magyaroknak szerveztem csíksomlyói, valamint versailles-i utazásokat.Prezmecky Irénke - Bázel, pénztáros  
Borsos Lajos – Zürich, titkár

Születtem: 1935 július 11-én Tormaföldön, Zala megyében.
Földműves családból származom, számomra az volt az első, de talán a legfontosabb iskola.
Megtanultam a tisztességet, dolgozni és a kitartást, amire később nagy szükségem lett.
Az általános iskolát Tormaföldön és Lovásziban végeztem el. Innen a szombathelyi papnevelde kisszemináriumába küldtek a szüleim.
Tanáraim premontrei szerzetesek voltak és a kiszámú csoportnak alapos  oktatást biztosítottak.
1950-ben feloszlatták a szerzetet. 1951-ben a zalaegerszegi gimnázumban kezdtem el tanulni.
A többszáz diák közül ketten, Bertha Feri és én nem voltunk DISZ-tagok.
A megyei oktatási osztály elé citáltak és közölték velem, hogy el kell hagynom a kollégiumot, mert megrontom a szocialista ifjúságot. …
Új iskolába kerültem. Mint bejáró diák, életem legnehezebb szakaszát küzdöttem át.
Szombathelyi osztálytársaim a DISZ-igazolvány birtokában beilleszkedtek a szocialista rendszerbe.
Egy közülünk, Gombás Lajos lett az év végén a DISZ-titkár.
Tőle kaptam egy meghamisított DISZ-igazolványt és ennek segítségével bekerülhettem a Szőlészeti és Kertészeti Főiskolára.
A forradalom után, mint másodéves hallgató 1957 februárjában  kellett az országot elhagynom.
Édesanyám három rövid tanáccsal búcsúzott tőlem: ami a tiéd, azt tedd el, másét ne vedd el, ne azt nézd, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja.
Hat hónap láger Jugoszláviában. Mint segédmunkást vett be a svájci delegáció a menekült-kontingensbe.
A Mindszenty Alapítvány lehetővé tette számomra, hogy elvégezzem a Közgazdasági Egyetemet Fribourgban, melyet doktori cím megszerzésével
zártam.  A kémiai iparban találtam munkát, ahol négy munkaadónál 44 évet ledolgoztam.
1966-ban házasodtunk. Született négy gyermekünk és jelenleg van hat unokánk. A Balatonon van egy házunk, ahol a bel- és külhoni család találkozik.
Az MVSZ-nek 1999-től vagyok aktív tagja, Svájcban a magyar szervezeteket kezdettől fogva támogatom.
Ugarnmission St. Elisabeth Basel
Vissza a tartalomhoz