Title
Tartalomhoz ugrás

Lelkipásztorunk üzenetei

  
     
2022. december 23.-án                

Kedveseim!
 
 
Az advent folyamán felfedeztük a várakozásban rejlő erőt. Ez az erő képessé tesz reménykedni bízni, hinni, örülni.
Néhány éve megtapasztaltuk milyen érzés bizonytalanságban és főként félelemben várni egy minden tekintetben egyszerūbb Karácsonyt.

 
Az idei Karácsony is azt jelzi, hogy Isten ebben a zűrzavaros évben is egyszerűségben kiván közénk jönni, mint hajdanán mikor gyakorlatilag semmi nem volt  előkészítve Fiának születéséhez, mégis  abba a hideg, elhagyott istállóba költözött be a béke, a boldogság, a születés tiszta öröme.

Ennek megtapasztalását kívánom Mindnyájunknak ez év Karácsonyán is szeretettel, István


2020. december 12.-én

Kedveseim,
 
a járvány miatt  - évek hosszú sora után -  idén elmarad az adventi ünnepi összejövetel - olvasható a honlapon.
 
Hallgatom/nézem a különféle híradásokban, hogy mennyi már jó előre megtervezett esemény/ünnepség marad el a Karácsony-i ünnepeket illetően es nemcsak... Önfeledt készülődések helyett pedig megszorító intézkedések, korlátozások és büntetések kilátásba helyezése. Szomorúnak kellene lennem vagy dühösnek vagy mindkettőnek egyszerre. Es eközben várakozom és a várakozás más mint az előző éveké es talán soha nem volt ennyire közel hozzam Pilinszky János adventi üzenete.
 
 
**Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.**
 
 
Azt kivanom mindnyájunknak, hogy az idei Advent éppen a  *leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulása * szülje meg bennünk a várakozás beteljesülésének igazi karácsonyi szent oromét
 
 
Szeretettel ölellek Mindnyájatokat,
 
pp
**********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************
 

Kedves Honfitársaim,
 
 
Istennek hála, ismét hirdethetem, hogy lehetőségünk lesz István atya online miséjén részt venni:

Vasárnap június 28-én
a Facebookon elérhető „Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia” oldaláról lesz az élő közvetítés
svájci idő szerint 9.10 órakor.

A facebook oldat aktualizálni kell vasárnap 9.10 órakor és a LIVE (ÉLÖ) adáson jön Pál István atya miséje.

A Szentmise visszanézhetö a YouTube-n: https://youtu.be/yiBX57RpEUU
  
Áldott és békés nyári szünetet Mindannyiatoknak és maradjatok egészségesek!

 
 
P.S.: ez lesz a nyári szünet előtti utolsó online mise Gyergyószentmiklósból


***********************************************************************************************
***********************************************************************************************


Kedves Honfitársaim,

Ismét lehetőségünk lesz István atya online miséjén részt vennünk:

Vasárnap  június 21-én
a Facebookon elérhető „Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia” oldaláról lesz az élő közvetítés
svájci idő szerint 9.10 órakor.

A facebook oldat aktualizálni kell vasárnap 9.10 órakor és a LIVE (ÉLÖ) adáson jön Pál István atya miséje.

Figyelem:
mindig fent van ezen a facebook oldalon az előző mise ismétlése, amit a gyergyószentmiklósi atya celebrál.
Onnan lehet felismerni, hogy az nem LIVE (ÉLÖ) adás!
Áldott és békés hétvégét Mindannyiatoknak és maradjatok egészségesek!

A szentmise YouTube-n visszanézhetö: https://youtu.be/70NFGCUD8u0***************************************************************
***************************************************************


Kedves Honfitársaim,

Ismét lehetőségünk lesz István atya online miséjén részt vennünk:

Vasárnap  június 7-én
a Facebookon elérhető „Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia” oldaláról lesz az élő közvetítés
svájci idő szerint 9.10 órakor.

A facebook oldat aktualizálni kell vasárnap 9.10 órakor és a LIVE (ÉLÖ) adáson jön Pál István atya miséje.
 
Figyelem:
mindig fent van ezen a facebook oldalon az előző mise ismétlése, amit a gyergyószentmiklósi atya celebrál.
 Onnan lehet felismerni, hogy az nem LIVE (ÉLÖ) adás!
 
Áldott és békés hétvégét Mindannyiatoknak és maradjatok egészségesek!

            A Szentmise Youtuben visszanézhetö a következö Link alatt:  https://youtu.be/40rXtAtQ1e4***************************************************************************
***************************************************************************
 

Kedves Honfitársaim,

 
Ismét lehetőségünk lesz István atya online miséjén részt vennünk:
 
 
Pünkösdvasárnap, május 31-én a Facebookon elérhető „Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia” oldaláról lesz az élő közvetítés svájci idő szerint 9.10 órakor.

A Pünkösd-i Szentmise utólag megtekintehetö a
https://youtu.be/OYrOf3I1MYE
link alatt
 
 
Áldott Pünkösdi ünnepeket!***********************************************************************************
***********************************************************************************


Ez alatt a Link alatt megtekinthetö a május 10-i Szentmise a YouTube-n:

https://youtu.be/mk_pj1drRWc
Kedves Honfitársaim,
 
István atya üzenetét küldöm ismét Nektek:

 
 
Elképzelés szerint a jövő vasárnap húsvét harmadik vasárnapján (április 26-án) lenne lehetőségem egy koncelebrált  szentmisére igy második körben utána pedig majd látjuk, hogy milyen formában tudjuk megoldani  illetőleg egy fajta rendszerességet belevinni.
 
A Facebookon elérhető „Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia” oldaláról lesz az élő közvetítés sajnos viszonylag korán helyi idő szerint 8.00-kor, (ez Svájcban 7.00 óra) ugyanakkor egész nap visszakereshető és tetszés szerint be lehet kapcsolódni.
 
Saját FB oldalamon majd jelzem én is.
 
 Üdvözlettel

                         A Szentmise -2020. április 26-az alábbi link alatt megtekinthetö a Youtube-on:

https://youtu.be/JCy4fU5rao8*********************************************


https://youtu.be/EiOME_dkgs4


 
István atya üzenete: (2020. április 11-én)
 
 

Szeretném közölni veletek, hogy holnap a
Basel idő szerint 9.00-kor
húsvéti élő szentmisét közvetítek a facebook oldalamon
 
Húsvétra hangolva
 
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  /Jn 3, 16/
 
Elöljáróban hadd álljon itt egy történet:
 
George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni.
 
A prédikáció így kezdődött:
„Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe  jött velem egy gyermek, és a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megál­lítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
– Aztán mit kezdesz velük? – kérde­zősködtem.
– Hazaviszem őket, és szórakozom velük – felelte. – Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis halálra rémítem őket. Élvezni fogom.
– De előbb­-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk – mond­ta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Meg­etetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét meg­szólaltam:
 
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?  Nem kellenek magának ezek a vacak, szürke, mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha meg­bolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, és oda­adtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”
 
Miután Thomas prédikátor elmondta a ka­litka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
 
„Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd folyt. A Sátán büszkén dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezem közé kapa­rintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalé­tekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
– Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék meg egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból!
– Megölöm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz ezekért a tönkretett emberekért? – érdeklődött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked ezek az emberek! Nem jók semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megkínoznak és meg­ölnek. Nem kellenek ők neked!
– Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból Jé­zus.
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet kérem értük!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk!
Azután kifizette az árat ...”
 
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és a döbbent csendben lement a szószékről.
 
Kedves Testverek
 
Keresztény hitünk alapja és középpontja a  HÚSVÉT!   Pál apostol mondja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem“. 1 Kor 14.
 
Húsvét igazsaga újból és újból, ebben az évben is meg akarja szülni bennünk azt a fordulatot, amelynek soran valósággá válik mindaz, ami a mi hitünk.
 
Húsvétnak az az üzenete, hogy van Valaki, aki bennünk világosságot gyújt azért, hogy ne kelljen sötétben bizonytalanul es aggodalmaskodva járni életünk útját.
 
Krisztus feltámadása óta immár a mi döntésünk, hogy végérvényesen elkötelezzük magunkat a világosság mellett, hogy életünk egészét tekintve a világosság erősebb legyen a sötétségnél. Ez egy alapvető, es életre szóló döntés lehet. „Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.“ / Rom.13./ „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
 
Húsvétról beszélni csak alázattal lehet és szabad. Ezért életünk folyamában állandó lelki megújulásra van szükség, mert újra és újra megkísérthetnek a sötétség tettei, de tudnunk kell, már nincs döntő és végső hatalmuk felettünk!
 
Húsvét egyértelmű üzenete: Fel kell támadni a különféle halálból, a tévhitekből, a gyilkos közönyből az úgyis mindegy gondolkodásmódból. Csupán a lelkileg halott társadalmak és kultúrák lázadoznak az élet ellen. A feltámadásban hinni annyi, mint az életben hinni, és aki nem tud az élet elébe sietni, futni, mint a magdalai Maria, az nem értette meg a Húsvét üzenetét.
 
E nélkül a megértés és belső bizonyosság nélkül nem sokat ér húsvétot ünnepelni, hiszen ezen áll vagy bukik az egyéni és a nemzeti feltámadás lehetősége is. S bár a történelem folyamán többször is megnyílt előttünk a sír, ahova nemzetünket kívánták elsüllyeszteni, - mégis keresztény emberként tudnom kell azt, hogy a feltámadás személyes és közösségi lehetősége nem a különféle rendszerek, a körülöttem zajló események függvénye, sokkal inkább a Krisztus által hozott szabadulás örömének valósága bennem.
 
Krisztus személyéhez lényegesen hozzátartozik a feltámadás képessége, ezért igazi Húsvétja csak annak van és lehet, aki Krisztussal együtt képes feltámadni. Nagypéntek nagy üzenete és tanulsága az, hogy keresztre lehet verni, meglehet kínozni, és meg is lehet ölni, de elpusztítani nem lehet!
 
Ahogy Pilinszky a költő fogalmaz:
„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die. "
 
Ezt a Diadalmas és Áldott Húsvétot kívánom mindannyiunknak !
Minden ismerőst, akivel akár telefonon vagy más média felületen beszéltek szeretettel köszöntök, jó egészséget, kitartást és Isten áldását kívánom!   (email üzenet 2020. március 27-én)István atyától érkezett ez a körlevél, amit Cserháti Ferenc püspök atya irt a nyugati régióban szolgáló papoknak :

Húsvéti össznemzeti online mise 2020. április 12.-én

Kedves Paptestvérek!
 
Ha akarjátok és jónak találjátok, akkor, kérlek, terjesszétek köreitekben, adjátok tovább, ahogyan jónak látjátok:
 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ossznemzeti-miset-is-kozvetitenek-husvetvasarnap
 
Köszönöm.
 
A Feltámadt Krisztus öröme és békéje töltse be szíveteket. Kellemes húsvéti ünnepeket.
 
Paptestvéri üdvözlettel és szeretettel
 
+ Cserháti Ferenc


A fent megadott link alatt továbbí információkat olvashatunk.

A Hísvétvasárnapi mise interneten az apostoltv.hu alatt megtekinthetö.


********************************************************************


2020. március 29.-én
Nagyböjt 5. vasárnapja
 
Evangélium (Jn 11.3-7, 17-45)
 
Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak; Uram nézd beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy Isten fia megdicsőüljön.” Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig még ott időzött ahol volt, azután így szólt tanítványaihoz: ’Menjünk el ismét Judeába!’” „Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ”Uram, ha itt lettél volna nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: ’Testvéred föl fog támadni.’ Erre Márta így szólt: ’Tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon.’ Jézus folytatta: ’Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghalt is élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?’ Márta ezt válaszolta neki: ’Igen uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön.’ Jézus a lelke mélyéig megrendült, és megindult. Megkérdezte, ’Hová temettétek?’ Ők így szóltak: ’Jöjj uram és lásd.’ Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték, nézzétek mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak. Ő, aki visszaadta a vak embernek látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon? Jézus pedig még mindig mélyen megrendülten a sírhoz ment, ami egy kővel elzárt barlang volt. Így szólt:”Vegyétek el a követ.”Márta az elhunyt testvére megjegyezte: ’Uram, már szaga van, hiszen negyed napos.’ Jézus ezt válaszolta neki: ’Mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.’ Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét és így szólt: ’Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék. te küldtél engem!” E szavak után Jézus hangos szavakkal kiáltotta,’Lázár, jöjj ki!’ A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amit a fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ’Oldjátok föl, hogy tudjon járni.’ zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban,
 
Gondolatok az evangéliumhoz
 
Talán mar velünk is előfordul néhányszor életünk során, hogy szemrehányóan fordultunk Istenhez valahogy úgy, mint az evangéliumi Marta, aki azt mondja Jézusnak: „Uram, ha itt lettel volna nem halt volna meg a testverem”
 
Uram, ha itt lettel volna…, ha mellettem lettel volna, ha segítettél volna, ha meghallgattál volna…te megakadályozhattad volna, te megtehetted volna…
 
„Ha hiszel meglatod Isten dicsőséget” -  mondja Jézus Mártának és ezt mondja mindannyiunknak. Az evangélium beszámolója szerint feltámasztja barátját Lázárt, hiszen neki adatott minden hatalom, de a nagypéntek üzenete mégis egyértelműen arra mutat, hogy Ő is átmegy a halálon, úgy győzte le a halált, hogy Ö is meghalt, vállalva a kereszthalált.
 
Mindannyiunk életében vannak nehezebb időszakok. A jelenlegi világjárvány pedig sokakat kétségbe ejt. A kérdés csupán az, hogy kinek a segítségével, kinek az erejében bízva győzedelmeskedünk ezeken.
 
Ne feledkezzünk el arról, amit a romaiaknak irt levél 8. fejezeteben olvashatunk: „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik…”
Ugarnmission St. Elisabeth Basel
Vissza a tartalomhoz