Title
Tartalomhoz ugrás

BKME közleményei és közgyülések

2024

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület
16. éves rendes közgyűlését március 16.-án, szombaton  17.00 órai kezdettel tartjuk


helyszin: Basel Feierabendstrasse 68
Sacrte CoeurA közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére július 25.-én postán elküldtük

2023

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület
15. éves rendes közgyűlését március 25.-én, szombaton  17.00 órai kezdettel tartjuk


helyszin: Basel Feierabendstrasse 68
Sacrte Coeur

2022

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület
14. éves rendes közgyűlését március 21.-én, hétfön este 19.00 órai kezdettel megtartottaA közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére június 10.-én postán elküldtük
2022

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület
14. éves rendes közgyűlését március 21.-én, hétfön este 19.00 órai kezdettel tartja

helyszin: Basel Feierabendstrasse 68
Sacrte Coeur
================================================

2021

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület
 
13. éves rendes közgyűlés

Az írásban megküldött szavazattal levezetett közgyűlés jegyzőkönyve.
A szavazólistát legkésőbb: 2021. május 25-ig lehetett visszaküldeni

Április 24-én kiküldött meghívó írásos szavazására visszaérkezett szavazatok alapján a JEGYZÖKÖNYVET június 24-i dátummal postáztuk a Tagoknak és Támogatóknk.

2021

A 13. éves rendes közgyülés a megszokott formában az idei évben is elmarad.


A corona virus okozta helyzet idén sem tette lehetövé a közgyülés megtartását.
A vezetöség úgy döntött, hogy irásban történö szavazással zárjuk le a 2020-as évet is.
A leveleket Tagoknak és Támogatóknak április 24.-én kiküldtük.

Kérjük a Tagokat és Támogatókat, hogy a kitöltött szavazó lapokat a mellékelt boritékban a szavazó lap túl oldalán feltüntetett címre küldjék vissza legkésöbb május 25-ig.

KÖSZÖNJÜK===================================================================
================================================

2020


Az írásban megküldött szavazattal levezetett közgyűlés jegyzőkönyve.
 A szavazólistát legkésőbb: 2020. szeptember 30-ig lehetett visszaküldeni

 
 
Augusztus 31-én kiküldött meghívó írásos szavazására visszaérkezett szavazatok alapján a JEGYZÖKÖNYVET november 15-i dátummal postáztuk a Tagoknak és Támogatóknk.

Az idei év nagyon átformálta az eddig megszokott életünk rendjét, ritmusát és nagyon sok mindent kellett átállítanunk a fejünkben is és a szívünkben is ahhoz, hogy ez a megváltozott világ ne törje meg nagyon közösségünk életét.
 
Március 15.-i ünnepünk műsora már összeállt, de sajnos erre már nem kerülhetett sor, bezárták a templomokat. István Erdélyben kellett maradjon. Később lehetősége nyílt, hogy először Nyárádszeredáról, (Jézus Szent Szíve plébánia) majd Gyergyószentmiklósról (Szent István Ereklyéinek Átvitele plébánia) online misébe részesítsen bennünket. Ezt tette olyan gyakran, ahogy ehhez lehetőséget kapott.
 
A nyári szünet után a karantén kötelezettség akadályozta meg István atya visszatértét.
 
Istennek hála, hogy János atyát még februárban megismerhettük és kérésünkre augusztus óta, néhány kivétellel, megtartja a vasárnapi szentmiséket a katolikus közösségünk számára.
 
Kérünk minden kedves Tagot és Támogatót, hogy megmaradásunk érdekében, megértéssel legyenek / legyetek ebben a nehéz helyzetben és Hitünk, Magyarságunk és egymás iránti Szeretetünk adjon erőt és kitartást, amig ismét a megszokott rendben folytathatjuk közösségünk életét.
 
 
BKME Vezetősége

A 12. éves rendes közgyülés

2020. március 27-én, pénteken ELMARAD

A corona virus okozta helyzet nem tette lehetövé a közgyülés megtartását.
A vezetöség úgy döntött, hogy irásban történö szavazással zárjuk le a 2019-es évet.
A leveleket Tagoknak és Támogatóknak augusztus végéig kiküldtük.

Kérjük a Tagokat és Támogatókat, hogy a kitöltött szavazó lapokat a mellékelt boritékban a szavazó lap túl oldalán feltüntetett címre küldjék vissza.

KÖSZÖNJÜK
**************************************************************
A 11. éves rendes közgyülést
2019. március 29-én, pénteken 19.00 órai kezdettel tartjuk
A Sacre Coeur nasgytermében

A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére szeptember 30-án postán elküldtük

2019-os rendes éves közgyülés jegyzökönyve itt olvasható

*********************************************************************
A 10. éves rendes közgyülést
2018. március 24-én, szombaton 18.00 órai kezdettel tartjuk
A Sacre Coeur nasgytermében

A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére postán elküldtük

Köszönet azoknak, akik eljöttek, hogy aktívan rész vegyenek az egyesületi éves közgyűlésen és erősítsek a vezetőséget a misszió további fenntartásához szükséges munkájában.

*******************************************************


A 9. éves rendes közgyülést
2017. március 25-én, szombaton 18.00 órai kezdettel tartjuk
A Sacre Coeur nagytermében

A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére postán elküldtük


****************************************************

A 8. éves rendes közgyülést
2016. április 15-én, pénteken 19.00 órai kezdettel tartjuk
A Sacre Coeur nasgytermében

A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére postán elküldtük

2016-os rendes éves közgyülés jegyzökönyve itt olvasható****************************************************

A 7. éves rendes közgyülést

2015.  március 27-én, pénteken este 19 órai kezdettel megtartottuk
a Sacre Coeur nagytermében.

Köszönet azoknak, akik elöjöttek, hogy aktivan résztvegyenek az egyesületi éves közgyülésen és erösítsék a vezetöséget a misszió további fenntartásához szükséges munkájában.


A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére május 26-án postán megküldtük.

---------------------------------------------------------------A 6. éves rendes közgyülést

2014.  március 29-én, szombaton
délután 17.00 órai kezdettel tartottuk
a Sacre Coeur nagytermében.

Köszönet azoknak, akik elöjöttek, hogy aktivan résztvegyenek az egyesületi éves közgyülésen és erösítsék a vezetöséget a misszió további fenntartásához szükséges munkájában.

A közgyülés jegyzökönyvét a tagok és támogatok részére április 22-én postán megküldtük.

-----------------------------------------------Az 5. éves rendes közgyülést

2013.  április 19-én
, pénteken est 19.00 órai kezdettel megtartottuk
a Sacre Coeur nagytermében.

A meghívókat a tagok és támogatok részére
postáztuk.

A közgyülés jegyzökönyvét május 17-án postáztuk.


-------------------------------------------------------------A vezetöség javaslata  a papi szolgáltatás változtatására:

Papi szolgáltatások lehetösége a nem egyesületi tagok részére:

1.   Egyszeri papi szolgáltatás költsége CHF 500.00 a BKME számára.
2.  Többszöri papi szolgáltatás igénye esetén a költség az elsö alkalomra CHF 500.00 a BKME                           számára és egyidejüleg  belépés az aktuális dátummal az egyesületbe. (nincs visszamenöleges belépés)

Ezt a javaslatot a közgyülés 31 igen szavazattal elfogadja.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 4. éves rendes közgyülést

2012. március 23-án, 19.00 órakor tartottuk a

Bázeli Keresztény Magyar Egyesület


A közgyülés jegyzökönyve itt olvasható

A közgyülésröl a jegyzökönyvet az egyesületi tagok és támogatók részére áprilisban postázzuk.

-------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------


A 3. éves rendes közgyülést

2011. március 25-én, 19.00 órakor tartotta a

Bázeli Keresztény Magyar Egyesület


A közgyülés jegyzökönyvét az egyesületi tagok részére postáztuk.
Az alapszabály 6.2. pontjainak megváltoztatása:
6.2.1 A tagoknak és a pártolóknak joguk van a közgyüléseken megjelenni és ott véleményt nyilvánítani.
6.2.2 Minden egyes rendes tag egy szavazati joggal rendelkezik. Pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal.
6.2.3 A rendes és pártoló tagok, valamint az általuk meghívott vendégeik részt vehetnek az egyesület által rendezett összejöveteleken és rendezvényeken (kivétel a közgyülés, ahol csak tagok és pártolók vehetnek részt !).
A javaslatot a közgyülés a fent megfogalmazott formában ellenszavazat nélkül elfogadja.

......................................................................................


2010. március 26-án, pénteken este 19.00 órakor

tartotta a BKME 2. éves rendes közgyülését.  

A jegyzökönyvet az egyesületi tagoknak kiküldtük.

Minden megjelent tagunknak köszönjük a gyülésen való részvételt.

Papi szolgáltatások definiálása:
- keresztelö, elsöáldozás, házassági elökészítö, esküvö, temetés, gyászmise,       megemlékezö mise.

Papi szolgáltatások lehetösége nem egyesületi tagok részére:
- vagy belépés visszamenölegesen 2008. április 1-töl (Egyesület megalakulása)       legalább a minimális havi tagsági díjjal (10.00 CHF)
- vagy egyszeri papi szolgáltatásra CHF 500.00 kifizetése a BKME számára. Ez az                 összeg az egyszeri papi szolgáltatásért a 3. rendes közgyölésig, azaz 2011-ig,   érvényes.
A javaslatokat 30 igen és 3 tartózkodó szavazással elfogadják

Ugarnmission St. Elisabeth Basel
Vissza a tartalomhoz